စနစ်ဟောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ၏ နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြေဆိုမှုအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ လျှောက်လွှာ တင်သွင်းနိုင်

စနစ်ဟောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ၏ နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြေဆိုမှုအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ လျှောက်လွှာ တင်သွင်းနိုင်

တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ကျရှုံးသူများနှင့် အကြော င်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့သည့် ကျော င်းသား၊ ကျောင်းသူ များအတွက် စနစ်ဟောင်း၊ သ င်ရိုးဟောင်း တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအား နောက် ဆုံးကြိမ်အဖြစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပေးသွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက အသိပေးထု

တ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာများအား စက်တင်ဘာ ၁ ရ က်မှ ၃၀ ရက်အထိ လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်ကာ တ စ် ဦးလျှင် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန ငွေသွင်းတံဆိပ် ခေါင်း ၇၀ဝ ကျပ်နှင့် လျှောက်လွှာ တစ်စောင် ၂၀ဝ ကျပ် (စုစုပေါင်း ၉၀ဝ ကျပ်)ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

အလားတူ လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရာ၌ ဘာသာတွဲ အမှတ်စဉ် (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) များဖြင့် ဖြေဆိုမည့်သူများသည် အစိမ်းရောင် ဝင်ခွင့်လျှောက် လွှာနှင့် ကတ်ပြားပုံစံ၊ ဘာသာတွဲ အမှတ်စဉ် (၂)၊ (၃)၊ (၄) များဖြင့် ဖြေဆိုမည့် သူများသည် ပန်းရောင်ဝင် ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်ကတ်ပြားပုံစံတို့ဖြင့် တင်သွင်းရ

မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အ.ထ.က ကျောင်းများနှင့် ကျောင်းခွဲများ၊ တွဲဖက်ကျောင်း များနှင့် ကိုယ်ပိုင် အ.ထ.က ကျောင်းများမှ ဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ၏ စာမေးပွဲဝင် ကြေး ၇၀ဝ ကျပ်တန် ငွေသွင်းတံဆိပ် ခေါင်းများ ဝယ်ယူ၍ လျှောက်လွှာ တစ်စောင်ချင်း

တွင်ကပ်ကာ စုပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ရက်အမီ ကျောင်းအုပ်ကြီးများက တင်သွင်းရမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူ ပြင်ပဖြေဆိုရန် လျှော က်လွှာတင်သူ များသည် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာ

ရေးမှူးရုံးများတွင် စာမေးပွဲဝင်ကြေး ၇၀ဝ ကျပ်တန် ငွေသွင်းတံဆိပ်ခေါင်းများဝယ်ယူ၍ ဝင်ခွင့်လျှောက် လွှာ၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်ပိုင်းတွင်ကပ်ကာ အမှန်တ ကယ်နေထိုင်သည့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ၌ သတ်မှတ်ရက်များအတွင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ် သည်။

ထို့အတူ စားမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ၌ မိဘအမည်၊မွေးသက္က ရာဇ်များအား ကျောင်းဝင်(ခ)စာရင်းအတိုင်း မှန် ကန်စွာဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

စာမေးပွဲဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်ကတ်ပြားတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဘာသာတွဲမှအပ အခြားဘာ သာတွဲသို့ ပြောင်းလဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်၍ ဖြေဆိုမည့် ဘာသာတွဲအလိုက်ပုံစံများအား မှန် ကန်မှု ရှိ၊မရှိ သေချာစွာစစ်ဆေးကာ သတ်မှတ်ရက်အမှီပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် လျှောက်လွှာပုံစံများနှင့်ငွေသွင်းတံဆိပ်ခေါင်းများအား မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ရုံးအမှတ်(၅၂)၊နေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန်မြို့၊လှိုင်မြို့နယ်၊လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊(၁၂) ရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတို့တွင် ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

(Visited 142 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*