စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည်မည် ဟုသိရ

စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည်မည်

စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည် ထား ကိုးကွယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ကျေးဇူးရှင် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ရွှေကျင် သာသ နာပိုင် သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီးကို စပိန်နိုင်ငံ၊

Lumbini Garden Foundation အဖွဲ့မှ ဩဂုတ် လ ၃၁ ရက်တွင် လာရောက် ဖူးမျှော်ကန်တော့ ခဲ့ပြီး ဆရာတော် ဘုရားကြီးကို စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံစေတီတော် တစ်ဆူ တည်ထားပေးရန် လျှော

က်ထားခဲ့သည်။ ထို လျှောက်ထား ချက်ကို ဆရာ တော် ဘုရားကြီးမှ လက်ခံလိုက်သည့် အတွက် စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည်မည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ – သီတဂူကျော်ဆန်းဝင်း

စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည် ထား ကိုးကွယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ကျေးဇူးရှင် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ရွှေကျင် သာသ နာပိုင် သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီးကို စပိန်နိုင်ငံ၊

Lumbini Garden Foundation အဖွဲ့မှ ဩဂုတ် လ ၃၁ ရက်တွင် လာရောက် ဖူးမျှော်ကန်တော့ ခဲ့ပြီး ဆရာတော် ဘုရားကြီးကို စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံစေတီတော် တစ်ဆူ တည်ထားပေးရန် လျှော

က်ထားခဲ့သည်။ ထို လျှောက်ထား ချက်ကို ဆရာ တော် ဘုရားကြီးမှ လက်ခံလိုက်သည့် အတွက် စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည်မည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ – သီတဂူကျော်ဆန်းဝင်း

စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည် ထား ကိုးကွယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ကျေးဇူးရှင် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ရွှေကျင် သာသ နာပိုင် သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီးကို စပိန်နိုင်ငံ၊

Lumbini Garden Foundation အဖွဲ့မှ ဩဂုတ် လ ၃၁ ရက်တွင် လာရောက် ဖူးမျှော်ကန်တော့ ခဲ့ပြီး ဆရာတော် ဘုရားကြီးကို စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံစေတီတော် တစ်ဆူ တည်ထားပေးရန် လျှော

က်ထားခဲ့သည်။ ထို လျှောက်ထား ချက်ကို ဆရာ တော် ဘုရားကြီးမှ လက်ခံလိုက်သည့် အတွက် စပိန်နိုင်ငံတွင် သီတဂူရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တည်မည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ – သီတဂူကျော်ဆန်းဝင်း

(Visited 75 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*